Általános Adatvédelmi Nyilatkozat

Általános Adatavédelmi Nyilatkozat, GDPR


Személyes adatok kezelése és védelme: az A Hetedik Online Folyóirat a felhasználók személyes adatait, bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli. Betartja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvényben meghatároztak. Valamint az egyéb hatályos jogszabálynak adat-és titokvédelmi rendelkezéseknek is eleget tesz.
Az oldal tulajdonosa tiszteletben tartja és védi mindazok magántermészetű adatait, akik akár a weben keresztül, akár a kiadványokon keresztül kapcsolatba kerülnek
vele.
Általános lehetőségként bárki böngészhet az oldalon adatainak megadása, tehát regisztráció s bejelentkezés nélkül.
Egyes esetekben felmerülhet adatok megadásának a szükségessége. Ilyenek a regisztrációhoz kötött szolgáltatások. Ez esetben szükség lehet az Ön nevére, Email címére, vagy egyéb adataira. Törekszünk rá, hogy ilyen esetben mindig megfelelő részletességű tájékoztatást adjunk az adatkezelés céljáról. Az adatokat csak a megadott célokra használjuk.
Az adatokat harmadik személynek nem adjuk át. Ez alól kivételt képezhetnek a hatósági adatigénylések, valamint az elemzési célra összegzett, személyhez nem köthető adatok megadása olyan külső szakembereknek, szervezeteknek, amelyek marketing, informatikai, vagy más szakmai munkát végeznek az oldal sikeres
működése érdekében.
Amennyiben Ön úgy dönt: nem engedélyezni számunkra, hogy a megadott adatok alapján később is felvegyünk Önnel a kapcsolatot, kérését tiszteletben tarjuk.

Működésünk során az alábbi alapelveket tartjuk szem előtt:

 • Bármilyen úton-módon hozzánk kerülő egyéni adatot, amit annak tulajdonosa nem szándékosan közölt velünk, nem őrzünk meg, és nem adunk tovább.
 • A részünkre tudatosan átadott magántermészetű adatokat csakis arra a célra használjuk fel, amire azt rendelkezésünkre bocsátották. (Postai, vagy lakáscímet például csak kézbesítéshez vagy számlázáshoz, olvasói kérdőívet akkumulált formában statisztikához, vagy egyedileg esetleges sorsoláshoz stb.) Ezeket az adatokat más célra történő felhasználás céljából soha semmilyen körülmények között senkinek nem adjuk tovább.

Partneri, előfizetői vagy közönség adatokat csakis statisztikailag feldolgozott formában, egyedi azonosítókhoz nem kapcsolhatóan hozunk nyilvánosságra, s ezekben a statisztikákban sem foglalkozunk olyan jellegű témakörökkel, amelyek bármilyen módon túlmennének a kiadványok olvasóközönségével kapcsolatos, közérdeklődésre számot
tartó kérdések körén.

 • Az üzemeltető által őrzött magántermészetű adatokat minden elvárható módszerrel védjük attól, hogy azok részben vagy egészben illetéktelen kezekbe kerüljenek.

 • Website-unk látogatóiról gyűjtünk ugyan automatikusan generálódó információkat:
  látogató IP-címe, domain-neve, látogatás időpontja, megtekintett oldalak, használt böngészőprogram – ám ezen adatokat kizárólag analizálás szempontjából dolgozzuk fel, a trendek és a statisztikai információ nyomon követése céljából, ezután azonban megsemmisítjük azokat.
 • Az adatokat védett környezetben tároljuk, dolgozzuk fel, illetve minden technikai és
  szervezeti módot felhasználunk, hogy azokat illetéktelen személy vagy elektronikus
  program, ne ismerhesse meg és ne használhassa fel.

 • Az adatokat harmadik fél részére kizárólag az Ön beleegyezésével adjuk ki, erről
  előzetes engedélyét kérjük.

 • Az oldalunk tartalmaz linkeket más website-okra is. Nem vállalunk felelősséget e website-ok személyiségi eljárásmódjáért, illetve tartalmáért. A honlap tartalmaz külső
  weboldalakra mutató hivatkozásokat. Ezen külső oldalak biztonságossága, adatvédelmi elvei cégünktől függetlenek, így azokért felelősséget vállalni nem tudunk.

 • A szerzői jogi kérdésekben a hatályos jogszabályok betartásáért és betartatásáért minden tőlünk telhetőt megteszünk. A szerzői jogokkal részletesebben itt foglalkozunk: weboldalunk más pontján foglalkozunk.

 • Online kiadványunk készítése során egységes szerkesztési elveket követünk.

 • Szerkesztőségünk munkája során az nyilatkozatunkban foglalt elvek szerint járunk el.

Amennyiben úgy érzi hogy, adatai veszélyben vannak, kérjük keressen minket elérhetőségeinken!

www.ahetedik.hu és a www.ahetedik.com oldalak adatvédelmi megbízottja: Fábián József. Elérhetősége: a7ikfolyoirat@gmail.com

A szerkesztőségi nyilatkozat, szerkesztési elveink, a szerzői jogokkal kapcsolatos nyilatkozatunk, és általános adatvédelmi nyilatkozatunk időbélyegzővel ellátott, hiteles, egybe szerkesztett változata letölthető.