Az utolsó csapás

Írta: Nagy Gábor


Közzétéve 1 hete

Megtekintések száma: 34Az utolsó csapás

A légiriadó álmából verte fel az alvó kisvárost. Az égre távcsövek, reflektorok
és éles szemek tapadtak. Az egyik megfigyelő felkiáltott:
- Égi császár érkezik déli irányból, jelenleg a raktárnegyed felett repül!
Zuhanórepülésbe kezdett! A céh raktárainál fog becsapódni! - Még ebből a
távolságból is látszott, ahogy a hatalmas, szárnyas, orsószerű test alábukik az
égből. Egy óriási csattanás hallatszott.
- Becsapódott! - A rádiós leadta a jelentést a központnak. Az ügy innentől
kezdve hatósági irányítás alá került. A lények pontosan tudták mivel jár az, ha
egy földre kényszerült égi császárt támadás ér. Fehérvérsejtjei félelmetes alakot
öltve elözönlik a környéket, s válogatás nélkül pusztítani kezdenek. A
környéken nem egy emlékmű tanúsította a támadások sajnálatos
következményeit. Azonnal elrendelték a raktárnegyed kiürítését. Az éjszaka
megtelt méltatlankodó lakókkal és iparosokkal. A hatóság gyorsan felállított egy
kordont az épület körül, csak éppen a föld alá nem néztek be a kapkodás miatt,
ahol egy alagúton keresztül heves érzelmektől vezérelve öt alak tartott a raktár
irányába.

Eljött az ideje az utolsó előtti leszállásnak. A testében növekedő utódainak
szüksége volt néhány napos nyugalomra ahhoz, hogy az utolsó fejlődési
periódusba léphessenek. A nőstény már innen hallotta a menedékhely hívogató
dalát, de ő úgy döntött, hogy a szárnyatlanok területén pihen meg. A nagy
öregek sokat meséltek ezekről a röpképtelen teremtményekről, az erőszakos
viselkedésükről és a furcsa eszközeikről, míg a hímek dölyfösen csak az ellenük
vívott csatáikról tudtak dicsekedni. Arról viszont senki sem beszélt, hogy a
legutóbbi háború során mennyien haltak meg mindkét oldalon. Az égi sárkányok
népe végül lakatlan vidékekre vonult vissza távol a röpképtelenektől. Azonban
lehet, hogy már ez a távolság sem lesz elég. Az égen egymás után jelentek meg a
repülőszerkezeteik. Ha erre képesek, később uralni akarják majd az eget is, ez
pedig egy még véresebb háborúhoz vezethet a két nép között. A legerősebb
hímek csoportja megelőző csapást akart mérni a szárnyatlanokra, és
csatakiáltásaik egyre inkább magukkal ragadták a többi égi császárt. Az ügyet
szavazásra kellett bocsátani, és végül már csak az övé hiányzott. Ekkor
határozta el, hogy mielőtt még leadná azt, a szárnyatlanok közé ereszkedik, hogy
testközelből tanulmányozhassa őket. Ha ezek a lények képesek őt odalent, a
talajon habozás nélkül megtámadni, akkor később a többi nőstény is, akik a
földön tartózkodnak ellés alkalmával, veszélyben lesz. Áttörte az épület
plafonját, majd megtelepedett a padlón, mert tudta, hogy úgyis rá fognak találni.
Valahol az épületben kinyílt az ajtó, és öt röpképtelen lény jött be rajta hosszú
tárgyakkal a kezükben, körülnéztek, majd körbeállták, és ütni kezdték őt teljes
erőbedobással. A fájdalom végigjárta testét, de mivel nem érte kár a fontosabb
szerveket, ezért tovább tűrte az ütleget. A támadóit gyűlölet és sóvárgás hajtotta.
A nőstény kipróbált valamit. Mirigyéből tejfehér váladékot eresztett ki, mire a
támadók félbehagyták a támadást, és a folyadékra vetették magukat. Tehát igaz
volt az ősi monda. Az égi császárok egy időben ezzel az anyaggal próbálták
megszelídíteni a röpképteleneket. A kísérlet végül kudarchoz és a lények
függőségéhez vezetett. Ekkor az ötödik behatoló előrébb lépett. Egy hosszú
dárdát döfött a testébe. Ez már mélyebbre hatolt, s a nőstény érezte, hogy a
fehérvérsejtek mozgolódni kezdenek odabent. Az ösztönei arra ösztökélték, hogy
visszatámadjon, de inkább átlátszóvá tette a testét, hogy megmutassa utódait a
támadónak. Erre a lény kihúzta a testéből a dárdát, hogy újra támadjon. Ekkor
kapta el őt a csápjaival készen arra, hogy megölje. De ebben a pillanatban
megérezte a lényen azt az összetéveszthetetlen szagot: szervezetében ott
keringett a nőstény égi császár által is kibocsátott anyag. Függő volt ez a lény
is.
A nőstény ekkor újabb csápokat növesztett, és elkapta a másik négy támadót is,
majd megtisztította testüket az anyagtól, és elaltatta őket. A teste hátsó részében
gyűjtött gáz segítségével kilőtte magát a levegőbe. Még nem tudta minden
kérdésére a választ, de azt tudta, hogy hogyan fog szavazni. A háború nem
törhet ki.