Kultúrbolygó - 2016. április

Írta: Lajtai Gábor


Közzétéve 7 hónapja

Megtekintések száma: 358Volt egyszer egy Kultúrbolygó

bevezető

A fenti cím akár egy sci-fi felütése is lehetne. - Nagy Gábor barátom figyelmébe ezt jó szívvel ajánlom. - Itt és most azonban Lajtai Gábor munkásságáról szeretnék röviden szólni.

Lajtai Gábor költő, szerkesztő. Sokoldalú és tevékeny alkotó, aki meglehetősen csendben, hivalkodó öntömjénezés nélkül sokat tesz a magyar kultúráért.

Több mint egy tucat művészeti körnek, illetve szervezetnek tagja, ezek felében kiemelten is számon tartják, egyes esetekben, mint alapítót, más esetben, mint elnököt, vagy elnökségi tagot. - Magam is a Rákosmenti Irodalmi Műhelyben ismertem meg őt, - ahol fél évtizeden át magam is tevékeny tag voltam, - de hagyjuk... ez a bevezető róla kell, hogy szóljon.

Említsük meg a jelentősebbeket!

 • Művészetbarátok Országos Egyesülete – tag (1993-tól)
 • Krúdy Gyula Irodalmi Kör – tag (1998 májusától), pártoló tag (2007 óta)
 • Ars Publica (Árkádia) Művészeti Társaság – tag, elnök (1998 őszétől)
 • Bohém Asztaltársaság – tag (2000 tavaszától)
 • Váci Mihály Irodalmi Kör – tag (2000 augusztusától)
 • Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság – tag (2000 szeptemberétől)
 • Fiatal Írók Szövetsége – tag (2002 júniusától)
 • Magyar Gyermekrajz Világmúzeuma – alapító, kurátor (2003 nyarától)
 • Napszél Kulturális Közhasznú Egyesület – alapító, tag (2004 januárjától)
 • NapSziget a Művészetekért Alapítvány – kurátor, elnök (2005 májusától)
 • Rákosmenti Irodalmi Műhely tag, elnökségi tag (2005 novemberétől)
 • Sz.E.G.L.E.T Irodalmi Társaság - tag (2005 novemberétől), pártoló tag (2007 óta)
 • Babylon Ősnyelv Akadémia – kurátor (2008 júniusától)

A Kultúrbolygó Lajtai Gábor média tevékenységének egyik fontos eredménye. - 2004 áprilisában kezdett műsort készíteni a Fiksz Rádióban, Művész Legeltető címmel. 2006 januárjától ez a műsor a Fúzió Rádióban élt tovább, s egyúttal elindult a Kultúrbolygó, heti 2 órában tekintette át azt, hogy milyen évfordulókról jó tudnunk. A művészet és általában a kultúra fontos évfordulói: születések és halálozások, megnyitók és alapítási időpontok, bemutatók és minden más dátum, amelyek alkalmat adnak arra, hogy emlékezzünk a magyar és az egyetemes kultúra nagyjaira.

A rádiós műsorban számos - ritkaság számba menő - hangzó kordokumentum, életrajzi és kultúrtörténeti adatok, érdekességek kerültek ismertetésre az aktuális hét nap évfordulói kapcsán.

Mivel Lajtai Gábor a rádiózás terén mentorom is volt - 2009. szeptember 1-én indult a Fúzió Rádióban az IRKA című műsorom - a Kultúrbolygóban számos alkalommal lehettem műsorvezető társ, később egyes adások szerkesztését és műsorvezetését önállóan is elláthattam, Gábort helyettesítve.

Az idő azonban olykor eltemet fontos és hasznos ügyeket is. A Fúzió Rádió gyakorlatilag megszűnt működni. - Lajtai Gábor pedig egy betegség miatt több éve tartózkodik a nyilvános szerepléstől. - Ugyanakkor, a nyilvánosságtól elvonultan számos tevékenységét ma is aktívan folytatja. A Napsziget és a Művészetek.hu, jó kiindulópont azok számára, akik erről többet is szeretnének tudni.

A Kultúrbolygó olyan érték, amelyet nem hagyhatunk feledésbe merülni. - Ezért kértem meg Gábort, hogy hozzunk létre egy egyszerűsített változatot, amelyben előre tekintve, minden hónapban útmutatást adhatunk arról, hogy milyen évforduló kapcsán érdemes odalépni a könyvespolchoz, vagy megnyitni az Internetet, - s belekóstolni az értékeinkbe! - Mert egy-egy életmű, esemény, alkotás, - maradandó érték. Némely érték mindannyiunké, mások ezen túl kitüntetetten is a mieink.

Kedves Olvasó! Kérem, tekintse az alábbiakat útmutatónak! Minden napra egy falat kultúra! - Mindenkinek ajánljuk, aki ezen a bolygón él, s aki szeretné, ha emberség hatna az emberek között.

Lajtai Gábor egyszersmind költő, akinek számos versét szeretnénk még közölni. - Sok alkotó évet kívánunk Gábornak! - S mint barátja, azt kívánom, sok közös tevékenységünk lehessen még.

Ferenczfi János

Kultúrbolgyó - 2006. április. Lajtai Gábor szerkesztésében.

Április 1.

1654 - Nyéki Vörös Mátyás író halála
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ny%C3%A9ki_V%C3%B6r%C3%B6s_M%C3%A1ty%C3%A1s

1915 - Cseres Tibor író születése
https://hu.wikipedia.org/wiki/Cseres_Tibor


Április 2.

1933 – Konrád György író születése
https://hu.wikipedia.org/wiki/Konr%C3%A1d_Gy%C3%B6rgy_(%C3%ADr%C3%B3)

1936 – Csukás István író születése
https://hu.wikipedia.org/wiki/Csuk%C3%A1s_Istv%C3%A1n


Április 3.

1757 - Verseghy Ferenc nyelvész, költő esztéta, író születése
https://hu.wikipedia.org/wiki/Verseghy_Ferenc_(k%C3%B6lt%C5%91)

1918 - Hubay Miklós író születése
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hubay_Mikl%C3%B3s


Április 4.

1938 - Sándor György humoralista születése
https://hu.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1ndor_Gy%C3%B6rgy_(el%C5%91ad%C3%B3m%C5%B1v%C3%A9sz)

1996 - Perczel Zita színésznő halála
https://hu.wikipedia.org/wiki/Perczel_Zita


Április 5.

1912 - Örkény István író születése
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%96rk%C3%A9ny_Istv%C3%A1n

1946 - Bródy János szövegíró, zeneszerző, énekes születése
https://hu.wikipedia.org/wiki/Br%C3%B3dy_J%C3%A1nos


Április 6.

1814 - Ybl Miklós építész születése
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ybl_Mikl%C3%B3s

1937 -  Juhász Gyula költő halála
https://hu.wikipedia.org/wiki/Juh%C3%A1sz_Gyula_(k%C3%B6lt%C5%91)


Április 7.

1876 - Osvát Ernő író, szerkesztő születése
https://hu.wikipedia.org/wiki/Osv%C3%A1t_Ern%C5%91

1919 -  Gábor Miklós színész születése
https://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%A1bor_Mikl%C3%B3s


Április 8.

1817 - Jókainé Laborfalvi Róza színésznő születése
https://hu.wikipedia.org/wiki/Laborfalvi_R%C3%B3za

2004 - Zórád Ernő képregényrajzoló, festő, grafikus, illusztrátor a "Precíz Bohém" halála
https://hu.wikipedia.org/wiki/Z%C3%B3r%C3%A1d_Ern%C5%91


Április 9.

1908 - Victor Vasarely magyar származású francia festőművész  
 születése

1949 - Usztics Mátyás színész születése
https://hu.wikipedia.org/wiki/Usztics_M%C3%A1ty%C3%A1s


Április 10.

1902 - Darvas Lili színésznő születése
https://hu.wikipedia.org/wiki/Darvas_Lili

1979 - Várkonyi Zoltán kétszeres Kossuth-díjas színész,  
 színházi- és filmrendező, érdemes és kiváló művész halála


Április 11.

1905 - József Attila költő születése
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zsef_Attila

1956 - Hernádi Judit színésznő születése
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hern%C3%A1di_Judit


Április 12.

1952 - Oszvald Marika színésznő születése
https://hu.wikipedia.org/wiki/Oszvald_Marika

1961 - Sarkadi Imre író halála
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sarkadi_Imre


Április 13.

1894 - Derkovits Gyula festőművész születése
https://hu.wikipedia.org/wiki/Derkovits_Gyula

1955 - Bornai Tibor zenész születése
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bornai_Tibor
Április 14.

1886 - Tóth Árpád költő születése
https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3th_%C3%81rp%C3%A1d_(k%C3%B6lt%C5%91)

1950 - Esterházy Péter író születése
https://hu.wikipedia.org/wiki/Esterh%C3%A1zy_P%C3%A9ter


Április 15.

1934 - Bodrogi Gyula színész születése
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bodrogi_Gyula

1983 - Illyés Gyula író, költő halála
https://hu.wikipedia.org/wiki/Illy%C3%A9s_Gyula


Április 16.

1830 - Katona József drámaíró halála
https://hu.wikipedia.org/wiki/Katona_J%C3%B3zsef_(%C3%ADr%C3%B3)

1970 - Váci Mihály költő halála
https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1ci_Mih%C3%A1ly


Április 17.

1907 - Abonyi Grantner Jenő szobrász születése
http://budapestaukcio.hu/abonyi-grantner-jeno/szobrasz

1980 - Nádasdy Kálmán rendező, színészpedagógus halála
https://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1dasdy_K%C3%A1lm%C3%A1n


Április 18.

1828 - Zsolnay Vilmos keramikus születése
https://hu.wikipedia.org/wiki/Zsolnay_Vilmos

1937 - Balogh János grafikus születése
http://www.rezgrafika.hu/eletrajz.html

Április 19.

1885 - Gózon Gyula Kossuth-díjas színész, kiváló művész  
 születése
https://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3zon_Gyula

1945 - Soltész Rezső énekes születése
https://hu.wikipedia.org/wiki/Solt%C3%A9sz_Rezs%C5%91


Április 20.

1915 - Szeleczky Zita színésznő születése
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szeleczky_Zita

1955 - Dolák-Saly Róbert gitáros, énekes, színész születése
https://hu.wikipedia.org/wiki/Dol%C3%A1k-Saly_R%C3%B3bert


Április 21.

1814 - Egressy Béni színész, író, zeneszerző, szövegíró születése
https://hu.wikipedia.org/wiki/Egressy_B%C3%A9ni

1941 - Hollósi Frigyes színész születése
https://hu.wikipedia.org/wiki/Holl%C3%B3si_Frigyes_(sz%C3%ADnm%C5%B1v%C3%A9sz)


Április 22.

1959 - Falusi Mariann énekesnő, színésznő születése
https://hu.wikipedia.org/wiki/Falusi_Mariann

1988 - Galsai Pongrác író halála
https://hu.wikipedia.org/wiki/Galsai_Pongr%C3%A1c

Április 23.

1926 - Janikovszky Éva író születése
https://hu.wikipedia.org/wiki/Janikovszky_%C3%89va

1950 - Gryllus Dániel zeneszerző, előadóművész születése
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gryllus_D%C3%A1niel


Április 24.

1875 - Huszka Jenő operettszerző születése
https://hu.wikipedia.org/wiki/Huszka_Jen%C5%91

1913 - Jékely Zoltán költő születése
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9kely_Zolt%C3%A1n


Április 25.

1924 - Szenes Iván zeneszerző, dalszövegíró születése
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szenes_Iv%C3%A1n

1930 - Ferrari Violetta színésznő születése
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ferrari_Violetta


Április 26.

1943 - Bálint András színész születése
https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1lint_Andr%C3%A1s_(sz%C3%ADnm%C5%B1v%C3%A9sz)

1951 - Kukorelly Endre költő, író születése
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kukorelly_Endre


Április 27.

1935 - Őze Lajos posztumusz Kossuth-díjas színész,  
 kiváló művész születése
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C5%90ze_Lajos

1945 - Sztevanovity Dusán dalszövegíró születése
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sztevanovity_Dus%C3%A1n


Április 28.

1754 - Gróf Széchényi Ferenc könyvtár- és múzeumalapító  
 születése
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9ch%C3%A9nyi_Ferenc_(politikus)

1992 - Déri János újságíró, szerkesztő halála
https://hu.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9ri_J%C3%A1nos


Április 29.

1867 - Fényes Adolf festőművész születése
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9nyes_Adolf

1955 - Máté Gábor színész születése
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1t%C3%A9_G%C3%A1bor_(sz%C3%ADnm%C5%B1v%C3%A9sz)


Április 30.

1912 - Fényes Szabolcs zeneszerző, érdemes és kiváló művész születése
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9nyes_Szabolcs#Kit.C3.BCntet.C3.A9sei

1996 - Keresztury Dezső író, költő, műfordító, kritikus halála
https://hu.wikipedia.org/wiki/Keresztury_Dezs%C5%91


Forrás: http://www.muveszetek.hu/datumok

Összeállította: Lajtai Gábor