Határtalanul

Írta: Pődör György


Közzétéve 1 hete

Megtekintések száma: 282Határtalanul


Beszélgetés Biczó Antal képzőművésszel a vasszécsenyi kiállítása alkalmából Biczó Antal régi ismerősöm, bár az utóbbi évtizedekben személyesen ritkábban találkoztunk. Emlékeimben egy markáns művésztanár élt, akinek az alkotásait több mint három évtizede szerkesztettem a JÖVŐHALÁSZOK című, vasi alkotókat bemutató antológiába. Azóta eltelt időszakban a képzőművészet különböző ágazatait művelte. Minden alkotói korszakában avantgárd szerepet vállalt a művészi tartalom és forma, valamint a kifejezési eszközök újszerű alkalmazása terén. Vele beszélgetek a vasszécsenyi Pungor Ernő Művelődési Ház reprezentatív kiállító termében.


1.A kiállítás érdekes címet kapott: „HÁZAK FESTŐI FOLTJAI és VÍZTÜKÖR HARMÓNIÁK” Mit akarsz ezzel a címmel üzenni a befogadó közönségnek? Hogyan tükröződnek benned a házak és tájak fényjátékai?

- Érzéseim, hangulataim és értékteremtő vágyaim navigáltak a témaválasztásban. Célom volt bemutatni a képek segítségével a szülőföld természeti szépségeit, és hinni azok lélekformáló erejében. A fények formaértelmező, látvány- és hangulatteremtő jelensége meghatározza a kiállítás arculatát. A harmónia jelen van a tájakat és házakat ábrázoló képekben egyaránt, valamint azok lelkében, akik azonosulnak az alkotások képi világával. 


2.Amit itt a kiállító teremben láthatunk, azok különleges computer grafikák, melyek lenyűgözik a szemlélőt! Avass be titkaidba! Hogyan készültek ezek a képek?

- A computer grafikák új lehetőséget nyújtanak a természeti élmények és a pusztuló építészeti emlékek megörökítésére. A számítógépes eljárások révén a témát megjelenítő látvány új értelemet kap. A fény-árnyék hatások, a
színvariációk, valamint a forma-, folt- és faktúraképzések kiapadhatatlan eszköztárukkal segítik a népi építészet és a természet esztétikumának művészi megjelenítését.3.Kozma Gábor közíró az alkotásaidat tűpontosan jellemezte. amikor „málló időtabló művészi sorspecséttel” szavakat használt. A valahai lelkek vidékében bolyong a szemlélő. Mit üzensz a jövőnek ezekkel a computer grafikákkal?

- A múltidéző festői építészeti emlékek a népi kultúránk gyöngyszemei. A málló vakolatú épületek anyagukat, szerkezetüket és ornamentikájukat megmutatva büszkén emlékezhetnek a hajdani szép napokra, amikor még az őrségi emberek megbecsült hajlékaként szolgáltak. A népi építészeti romok igénylik, hogy egy utolsó pillantást vessünk rájuk. Látványuk festői, sorsuk bizonytalan. Sajnos az elmúlás nem kíméli ennek a kultúrának az értékeit sem.4.Vasiként úgy érzem, képeiden át hallom a velemi csermelyek hangját, látom a Pinka fényeit,s megérintenek a Perint és a Rába parti, az őrségi erdők és mezők hangulatai. Hogyan találsz rá a „pillanatok és a múló évszázadok” varázsára?

- Élményszerző útjaimra elkísért a párom, Nagy Márta is. Tudatos természeti túráink rögzített vizuális emlékei köszönnek vissza a computer grafikákról. A víztükrök, a fények és árnyak játékával a természet csodáit vetíti elénk, s a modern technika pedig alázatosan szolgálja azok képi megjelenítését. 5.Egy korosztályúak vagyunk és vasiak! Röviden beavatnál gyermekkorodba,a szülőföld érezhető szeretetére és az indulásodra?

- Boldog, békés gyermekéveimet Vámoscsaládon töltöttem. Gyermekkorom óta a természet vonzásában élek, s azóta is keresem kutatom annak szépségeit és értékeit. A mező, a rét, az erdő és a Répce ajándékozott meg maradandó vizuális élményekkel, és inspiráltak azok művészi megörökítésére. Károly Frigyesnek a vasszécsenyi kiállítás beszédéből idézem: "Mindazokat az élményeket, amit egy művész szemével lát, s érez a tisztelt és imádott természetben, szeretett szűkebb és tágabb környezetéről, a computert mint ecsetet használva képekbe sűrítve tükrözi vissza mindannyiunk számára."

6.Önéletrajzodban írod, hogy festészeted egy korábbi dekoratív geometrikus és egy későbbi oldottabb, expresszívebb absztrakt korszakra osztható. A festészet mellett könyvillusztrálással, újabban pedig computer grafikák és fénymobilok készítésével is foglalkozol. Nem mindennapi alkotói életút ez. Segíts megérteni a váltások lényegét, okát, és a belsőművész-éned változásait! 
- Párhuzamos művészeti vonulataim szabadon járták a maguk útját. Voltak, melyek a sajtóban, mások pedig a kiállításokon szerepeltek, és ott domináltak. Évtizedek teltek el, és a természeti, valamint a nonfiguratív alkotások találkoztak a computer digitális art képzőművészeti irányzat szellemében. A sokszínű művészeti tevékenység lehetőség arra, hogy alkotói pályám gazdagságát tovább gyarapítsa.

7. Érzem, él benned az „örök tanár” lelkesedése. Mit jelentett és jelent neked a pedagógus létforma? Érzéseid ezzel kapcsolatban hogyan változtak?

- Alkotó tanárként igyekeztem a pedagógiai tevékenységem során a kreativitást népszerűsíteni. Tanítványaim az alkotó szabadságot élvezve hozták létre munkáikat. Természetesen a szakmai segítség nem maradhatott el, s ha kellett, akkor még egyénekre szabva is működött az alkotói folyamatok segítése. Pedagógiai tevékenységem három intézményhez kötődik. Gencsapátiban országos hírű grafikai műhelyt vezettem. A szombathelyi Gyermekek Házában a legifjabb alkotói nemzedékkel foglalkoztam: festményeik, rajzaik a valóság érzelmekben gazdag és egyéni látásmódot tükröző alkotások voltak.

A szombathelyi Bolyai János Gimnáziumban megalapítottam a Bolyai Galériát, mely 20 éven keresztül szolgálta a kultúrát. Az animációs filmműhely alapítása is a nevemhez fűződik. Filmjeinket több megyei és országos diák filmfesztiválon díjazták. A pedagógiához kötődő érzések és szakmai koncepciók a pályafutásom során, változatlanok maradtak, csak aktuális programokhoz és a kihívásokhoz kellett igazodni.

8.Határtalanul címmel jelentette meg a Szülőföld kiadó versekkel illusztrált gyűjteményedet, ami segít közelebb kerülni a haza egy gyöngyszeméhez, a vasi és a zalai határvidékhez. Hogyan született meg a kötet?

- Baráti kapcsolatok vetették fel az ötletet, és valósították meg. Károly Frigyes, a szombathelyi Bolyai János Gimnázium volt igazgatója így vall a közös könyvről: „ A HATÁRTALANUL című könyv, amiben computer grafikái  szerepelnek - Devecsery László és Dobosi Valéria verseivel - rádöbbentettek, hogy ezek az alkotások szemet gyönyörködtetően tükrözik a képekbe sűrített határtalan hazaszeretetet.”9.Minden művészen van alkotói ars poeticája! Hogyan fogalmaznád meg a Te művészeted lényegét?

- Tömören: A kreativitás szellemében az avantgárd művészi forma és tartalom szolgálata.10.A jövő útját járod művészeteddel. Milyen elképzeléseid, terveid vannak az elkövetkező időszakokra? Hogyan felelhet meg a művészember a kor kihívásainak?

- A kreatív szellemiség jegyében, számítógépes programok felhasználásával dolgozom fel a korábbi rajzaimat és festményeimet. Az újabb időkben a nonfiguratív művészetem is megújul. Új formai és tartalmi elemekkel gazdagodik alkotásaim képi világa. A fénymobilok alkotói munkásságom legújabb termékei. A fények és az árnyak optikai tánca felbomlott, átalakult új képi világot teremt. A fénymobilok az alkotói folyamatot az időbe kivezetik, mozgásba hozzák a mobil kifejezőeszközök segítségével, és absztrakt kinetikus élménnyel ajándékozzák meg az alkotót s a nézőt.

Egy riport, néhány képi alkotással kiegészítve soha nem adhatja vissza azt az élményt, amelyet a látogató személyesen tapasztalhat. A terem külön varázsa a nagy falfelület, amelyen remekül tükröződik a képek által megjelenített Szala, a Répce és az öreg Rába fényárnyék hatása. Szinte csodának vagyunk szemtanúi, melyhez kellett a határtalan természet, az érzékeny szemű képzőművész és a találkozás pillanata, amely a varázslatot aztán itt átadta nekünk. Köszönet érte a képzőművésznek, Biczó Antalnak.